אבטחת איכות

אבטחת איכות - האחריות שלנו

חברת מדנט מיקרו טכנולוגיות מבוקרת ע"י מחלקת אבטחת איכות ובקרת איכות מחמירים

תוך שמירה על תקנים ונהלים ועמידה במפרטים.

 

כל משימה מבוצעת תוך ליווי של תיק הכולל כרטיס ניתוב והוראות עבודה המבטחים שמירה

על סטנדרט ומוצר אדיר.

מדנט מיקרו טכנולוגיות מבטיחה שכל חומרי הגלם המסופקים ע"י עומדים בהנחיות האיחוד האירופאי של-  ROHSו REACE –

 

מדנט מיקרו טכנולוגיות מצויידת במעבדת XRF לביצוע אנליזות לכל חומר וזאת להבטיח שמירה מחמירה

 של עמידה בהנחיות – ROHS ו REACE –

ומספקת דו"ח אישור קביל ע"י מכון התקנים עפ"י דרישת לקוח בצמוד ל-  C.O.C של החומר.

מדנט מיקרו טכנולוגיות מאושרת בתקנים בינלאומיים של תקן-  ISO 9001 ותקן- 14001ISO של איכות הסביבה.