חומרי גלם

מדבקות לקסן

ge

למדנט מיקרו-טכנולוגיות ידע וניסיון רב בייצור לוחות גמישים מודפסים (מדבקות לקסן)

ופנלים לענף האלקטרוניקה וההייטק.

בטכנולוגיות הדפסה מגוונות כגון: הדפסה משי,הדפסה דיגיטלית

ויכולות חיתוך מדויק ונקי עפ"י מפרט לקוח

כל חומרי הגלם עומדים בהנחיות - ULוROHS- ומיוצר ע"י חברת- GE

ובטווח עוביים של- 0.125mm עד 0.5mm בגימור של מט ומבריק .