חומרי גלם

טפלון (צרוב) - ®Teflon ((PTFE

oupont מותג

הטפלון הוא תרכובת פלואורואילן המיוצר ע"י חברת דופונט המתאפיין ביתרונות של מקדם חיכוך נמוך מאד,

עמידות בפני התלקחות ובערה ובטמפ' התכה של - Cº327

ועמידות כימית בפני סלוונטים.

לטפלון שימוש רב בתעשיות האלקרו מכניות,חשמל ואטמים.

כל זאת ניתן לעבוד,חיתוך וכירסום עפ"י מפרט לקוח.