חומרי גלם

אפוקסיגלס - Acculam® Epoxyglas

accurate

האפוקסיגלס הוא חומר המורכב מלבד סבי זכוכית ארוג ושרף אפוקסי

מיוחד עם תכונות של מעכב בעירה ועמיד בטווח טמפ' של Cº140 .

האפוקסיגלס בעל חוזק מכני גבוה ומצטיין באיכויות של בידוד חשמלי

בתנאים יבשים ולחים.

לאפוקסיגלס שימושים רבים בתעשיות החשמל כגון: שנאים, מנועי חשמל ועוד.

ניתן לחיתוך וכירסום צורני עפ"י מפרט לקוח.